DIMAVERY DJC-112 Djembe, red – Mûanyag djembe, piros

DJEMBE-K (DZSEMBÉK)