ÁSZF – vevő elállási joga

VEVŐ ELÁLLÁSI JOGA


Amennyiben vásárlónk természetes személyként regisztrált/vásárolt, a szerződéstől számított 3 (három) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ez esetben a rendeléskor megfizetett vételárelőleget, vagy teljes vételárat a szolgáltató köteles visszafizetni. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a vásárló az árut megrendelte. Ha a vásárló ez idő alatt nem él elállási jogával, a megrendelt árut köteles átvenni. Ha az árut a megrendelő nem veszi át, akkor is köteles a megrendelt áru teljes vételárát megfizetni szolgáltató részére. A szolgáltató lehetővé teszi a 3 (három) munkanapon túli rendelés lemondását abban az esetben, ha a vásárló állal megrendelt terméket a szolgáltatónak is lehetősége van a gyártónál lemondani, illetve ha a szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mailben vállalt megérkezési idő lejár.

Ha a vásárló az árut személyesen átvette és 3 (három) munkanapon belül minőségi panasszal él, amit a szolgáltató jogosnak talál, lehetősége van az átvett terméket visszaküldeni.  A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében házhozszállítás esetén Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik (visszaküldési cím: Loyal Investing Kft. – 1043. Budapest, Csányi László utca 34. ALFAHÁZ). Webáruházunk az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza.

Ha a termék használatba került a szolgáltatónak nincs módjában a reklamációt elfogadni és nem köteles a terméket visszavenni! Az elállási jog nem illeti meg az olyan Vásárlót, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Vásárló nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, hang-, kép- illetve számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást a vásárló már felbontotta.  17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §-ban foglaltak szerint. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.).