EUROPALMS Bamboo in Bowl, 180cm – Mûnövény

BAMBUSZOK

 • EUROPALMS Bamboo in Bowl, 180cm – Mûnövény

  46.290 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo in Bowl, 150cm – Mûnövény

  28.490 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo in Bowl, 120cm – Mûnövény

  14.790 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo green trunk, 115cm – Mûnövény

  14.890 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo black trunk, 210cm – Mûnövény

  45.090 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo black trunk, 240cm – Mûnövény

  57.490 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo black trunk, 152cm – Mûnövény

  24.890 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo Multi Trunk, 210cm – Mûnövény

  26.690 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo Multi Trunk, 180cm – Mûnövény

  22.190 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo multi trunk, 150cm – Mûnövény

  12.690 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo with natural trunks, 225cm – Mûnövény

  41.390 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo natural trunks, 205cm – Mûnövény

  36.990 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo with natural stalks, 150cm – Mûnövény

  29.390 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo, 180cm – Mûnövény

  19.490 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo, 150cm – Mûnövény

  17.590 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo, 120cm – Mûnövény

  11.390 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo with pearl trunk, 210cm – Mûnövény

  52.790 Ft bruttó / db
 • EUROPALMS Bamboo with pearl trunk, 180cm

  48.590 Ft bruttó / db